Ένα φωτογραφικό λεύκωμα από τη Μήλο (Ιούνιος 2014) / A photo-album from Milos (June 2014) 

Just click on the photos :-)