Μια υπόσχεση ότι το καλοκαίρι θα έρθει ξανά

Όπως η γυναίκα αλλάζει θέσεις στην αυλή, η Χύτρα άλλοτε κρύβεται κι άλλοτε εμφανίζεται. Είναι ένας μεγαλόπρεπος βράχος που μοιάζει να στέκεται εκεί, πίσω από τη γυναίκα και, θαρρείς, πίσω κι από τον ίδιο τον ορίζοντα.

Read More